Får man tömma ett dödsbo innan bouppteckning är klar?

Vi reder ut frågan kring om man får tömma ett dödsbo innan en bouppteckning är färdig.

Om ni har några som helst frågor för just ert fall så är ni varmt välkomna att ta kontakt med oss direkt.

Ring oss direkt 073-972 04 88

Viktiga punkter i artikeln:

Får man tömma ett dödsbo innan bouppteckning?: Ja, men i de flesta fallen gör man detta när bouppteckningen är klar för att undvika tvister. Man kan tömma dödsboet om samtliga arvingar och testamentstagare är överens kan dödsboet avvecklas före bouppteckningen.

Ta reda på vad som gäller: Vi förklarar vad som behöver vara på plats för att man ska kunna tömma ett dödsbo.

Letar ni efter en pålitlig partner?: Prata med oss så återkommer vi med en kostnadsfri offert för just er dödsbotömning

Vem/Vilka äger ett dödsbo?

Ägarna av ett dödsbo kallas dödsbodelägare. Dessa är de personer som är berättigade att ärva den avlidnes tillgångar enligt arvsrätten eller eventuellt testamente. Vanligtvis är dödsbodelägarna den avlidnes närmaste släktingar, såsom barn, make/maka, föräldrar eller syskon. Om det finns ett testamente kan även testamentstagare vara dödsbodelägare.

Det är viktigt att notera att dödsbodelägare inte automatiskt äger den avlidnes tillgångar individuellt utan istället äger de tillgångarna tillsammans som en del av dödsboet. Dödsbodelägare kan samarbeta för att fatta beslut om dödsboets hantering, inklusive försäljning av tillgångar och fördelning av arvet enligt lag eller testamente.

Vad är en bouppteckning?

En bouppteckning är en formell inventering och värdering av den avlidnes tillgångar och skulder vid tidpunkten för deras död. Det är ett juridiskt dokument som upprättas för att samla in och dokumentera all information om den avlidnes ekonomiska förhållanden. Bouppteckningen utgör grund för arvskiftet, det vill säga hur tillgångarna ska fördelas enligt lag eller eventuellt testamente.

I en bouppteckning listar man tillgångar såsom fastigheter, bankkonton, aktier, försäkringar, fordon och andra ägodelar, samt eventuella skulder såsom lån eller obetalda räkningar. Bouppteckningen ska upprättas i enlighet med lagens krav och vanligtvis godkännas av samtliga arvingar eller dödsbodelägare innan den skickas in till Skatteverket för registrering.

Genom att dokumentera den avlidnes tillgångar och skulder hjälper bouppteckningen till att säkerställa en korrekt och rättvis fördelning av arvet samt att eventuella skulder hanteras på ett korrekt sätt.

När får man tömma ett dödsbo?

Formellt sett äger dödsboet alla tillgångar och skulder fram tills bouppteckningen är registrerad och arvskifte har genomförts. Innan dessa steg är färdiga är det inte tillåtet för dödsbodelägare eller någon annan att på eget initiativ tömma eller ta saker från den avlidnes hem.

Praxis kring dödsbo - Så brukar man göra

I de flesta fall väljer man att tömma ett dödsbo när alla dödsbodelägare är överens och en bouppteckning har upprättats. Genom att vänta till dess att bouppteckningen är klar får man en översikt över den avlidnes tillgångar och skulder, vilket underlättar fördelningen av arvet enligt lag eller eventuellt testamente. När alla parter är överens om hur tillgångarna ska fördelas och eventuella skulder hanteras, kan man gå vidare med att tömma dödsboet. Detta säkerställer en smidigare och mer rättvis process för alla inblandade parter och minskar risken för tvister i framtiden.

Detta kan vi på Flyttservice Stockholm hjälpa till med

Vi vet att hanteringen av dödsbon är något som kan vara nytt för många och behöver ske respektfullt samt varsamt. Vi hjälper er gärna med rådgivning och framförallt tömning och städning av dödsbo i hela Stockholm med omnejd.

Eftersom att vi är vana att hantera dessa ärenden, kan vi även vara behjälpliga med värdering av vissa föremål och även ta hand om det som inte ska vara kvar.

När är det okej att tömma ett dödsbo innan bouppteckning?

Det är vanligtvis godkänt att tömma ett dödsbo innan bouppteckningen är klar under vissa omständigheter. Om alla dödsbodelägare är överens och har kommit överens om att fördela tillgångarna i dödsboet innan bouppteckningen har slutförts, kan det vara acceptabelt att tömma dödsboet.

Dokumentera skriftligt

Detta bör dock dokumenteras skriftligt och alla parter bör skriva under för att undvika eventuella tvister eller missförstånd i framtiden. Det är också viktigt att notera att vissa tillgångar, som bankmedel eller fastigheter, vanligtvis inte kan fördelas förrän efter att bouppteckningen och eventuellt arvskifte har genomförts, även om dödsbodelägarna är överens. Innan man tömmer ett dödsbo bör man därför se till att man förstår och följer de lagliga kraven och överväger att rådfråga en juridisk expert vid behov.

6 tips på hur ni hanterar dödsboet smidigt

 • Kommunikation och samförstånd
 • Se till att alla dödsbodelägare är informerade och är överens om att tömma dödsboet innan bouppteckningen är klar. Tydlig och öppen kommunikation kan minska risken för missförstånd och konflikter längre fram.

 • Dokumentation
 • Dokumentera noga beslutet att tömma dödsboet innan bouppteckningen är klar. Detta kan inkludera att skriva ner alla överenskommelser och att få alla parter att skriva under på beslutet för att undvika tvister i framtiden.

 • Identifiera tillgångar och skulder
 • Gör en inventering av den avlidnes tillgångar och skulder så att ni har en tydlig överblick över vad som ska fördelas och vad som eventuellt behöver betalas av.

 • Prioritera viktiga dokument och tillgångar
 • Se till att viktiga dokument såsom testamente och värdefulla tillgångar som smycken eller värdepapper bevaras och hanteras på ett säkert sätt under processen.

 • Konsultera en jurist
 • Om det finns osäkerheter eller komplexa frågor kring att tömma dödsboet innan bouppteckningen, överväg att konsultera en jurist eller advokat för att få råd och vägledning.

 • Var försiktig med bankmedel och fastigheter
 • Bankmedel och fastigheter är vanligtvis svårare att fördela innan bouppteckningen är klar. Se till att ni förstår de lagliga kraven och överväg att avvakta med att fördela dessa tillgångar tills efter bouppteckningen och eventuellt arvskifte.

  Prata med oss om era dödsbofunderingar!

  Vi är här för att göra hanteringen bekymmersfri och prisvärd.

  Kontakta oss idag för att få en kostnadsfri offert eller kanske ett platsbesök och låt oss hjälpa er!

  Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort!

   - Ditt namn

   - Din epost

   - Ämne

   - Ditt meddelande